Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Ziua Mondială a Zonelor Umede –  primul eveniment de mediu sărbătorit în acest an Ziua Mondială a Zonelor Umede –  primul eveniment de mediu sărbătorit în acest an
Ca în fiecare an, Administraţia Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării” (ARBDD) a deschis calendarul celebrărilor evenimentelor de mediu prin desfășurarea de acțiuni dedicate Zilei Mondiale... Ziua Mondială a Zonelor Umede –  primul eveniment de mediu sărbătorit în acest an

SAMSUNG CSC

Ca în fiecare an, Administraţia Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării” (ARBDD) a deschis calendarul celebrărilor evenimentelor de mediu prin desfășurarea de acțiuni dedicate Zilei Mondiale a Zonelor Umede împreună cu elevii şi cadrele didactice ai şcolilor din municipiul Tulcea și perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării.

SAMSUNG CSC

Urmând tema aleasă pentru acest an, “Zonele umede pentru reducerea riscului dezastrelor” precum şi recomandările propuse de Convenţia Ramsar, în data de 2 februarie s-au desfășurat activități de celebrare a evenimentului de

SAMSUNG CSC

mediu pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării cu participarea elevilor și cadrelor didactice ai școlilor din localitățile Sulina, Crișan și Chilia Veche, în coordonarea responsabililor Centrelor de Informare și Educație Ecologică ale ARBDD, din localitățile respective.

SAMSUNG CSC

Astfel, la Sulina, a avut loc o acțiune de celebrare a evenimentului, în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Jean Bart”, Cercul de ecologie al Palatului copiilor – filiala Sulina, Casa de Cultură din Sulina, respectiv Biblioteca din Sulina. Acțiunea s-a desfășurat la Casa de Cultură din Sulina cu participarea unui număr de 60 de elevi şi cadre didactice Sulina (1)de la Liceul Teoretic ,,Jean Bart”.

La Școala Gimnazială din Crișan s-a desfășurat o acțiune în coordonarea responsabilului Centrului de Informare și Educație Ecologică, la care au participat 30 Sulina (3)de elevi şi cadre didactice.

De asemenea, la Chilia Veche s-au desfășurat acțiuni atât la Centrul de Informare și Educație Ecologică cât și la școala din localitate cu participarea a 55 de elevi.

Chilia Veche (1)În data de 3 februarie, Ziua Mondială a Zonelor Umede a fost celebrată de către reprezentanții ARBDD împreună cu Asociația Euro Tulcea, printr-o acțiune desfășurată la Școala Gimnazială Alexandru Ciucurencu, la care au participat 50 de elevi şi cadre didactice de la şcolile din municipiul Tulcea, respectiv Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil”, Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”, Școala Gimnazială ,,Alexandru Ciucurencu”, Școala Profesională Danubius –  Școala Primară Nr.9, Școala Gimnazială ,,Grigore Antipa”, Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă”, Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret”, Colegiul ,,Anghel Saligny”, Școala Gimnazială ,,Constantin Găvenea”.

Chilia Veche (2)În deschiderea programului acţiunilor a fost transmis mesajul guvernatorului Rezervației Biosferei Delta Dunării cu prilejul Zilei Mondiale a Zonelor Umede, acesta fiind urmat de activităţi diverse precum: prezentarea însemnătăţii evenimentului, a importanței zonelor umede pentru reducerea riscurilor dezastrelor naturale, prezentări privind utilizarea zonelor umede pentru minimizarea pagubelor provocate de dezastre.

A fost subliniată importanța Rezervației Biosferei Delta Dunării, cel mai mare sit Ramsar din România, în reducerea riscurilor dezastrelor naturale, prin încetinirea și absorbția revărsărilor de apă transportate de fluviul Dunărea și reducerea daunelor produse de inundații.

Ca urmare a creșterii interesului economic, corelat cu cel al populării umane, vulnerabilitatea la hazarde, pierderile biodiversității, sunt din ce în ce mai mari. Dacă la aceste condiții specifice se asociază și impactul modificărilor climatice globale, prin ridicarea nivelului marin, se accentuează problemele critice în interiorul deltelor în general, impunându-se adoptarea unor strategii de management adecvate.

Delta Dunării este, în mare măsură, în afara acestor aspecte de vulnerabilitate, prin activitățile economice reduse, prin gradul ridicat de protecție, dar nu ferită de poluarea din amonte (Dunăre) și de eroziune costieră, ca urmare a tendinței de ridicare a nivelului marin. Delta, ca zonă terminală a fluviului Dunării, primește și tranzitează anual, prin cele trei brațe principale și complexele lacustre, un important volum de apă. Una din condițiile vitale ale unei zone umede, precum Rezervația Biosferei Delta Dunării, cu varietatea de ecosisteme și biodiversitate reprezentativă, este asigurarea unei bune circulații a apei între brațele principale și complexele lacustre, pentru a da posibilitatea redresării în situații de risc a unor complexe lacustre și a preveni declinul ecologic al teritoriilor acoperite cu stuf, adăpost al unei bogate diversități biologice.

În cadrul activităților de celebrare elevii au participat la ateliere de lucru, jocuri de rol, activităţi interactive, au prezentat spectacole de poezie muzică și dans.

La finalul acţiunilor s-au acordat diplome de participare şcolilor prezente la acţiuni.

De asemenea a fost promovat Concursul de fotografii din zonele umede, adresat elevilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 18 – 25 ani, organizat de către Secretariatul Convenției Ramsar şi în acest an, în perioada 2 februarie – 2 martie, pentru a ilustra astfel valorile naturale ale acestor ținuturi ce asigură mijloace de subzistență unui număr însemnat de oameni din populația planetei.

Despre concurs puteți afla mai multe detalii la:

http://www.worldwetlandsday.org/documents/10184/162407/WWD17_photo_poster_Engl_HD2_+Desktop.pdf/3ae72cc3-a9dc-4d00-8bf4-397b95c58924

Informații suplimentare: http://www.worldwetlandsday.org/