Noutăți privind sistemul unitar de pensii publice

Anișoara Radu, deputat PSD Tulcea

Preşedintele României a semnat decretul de promulgare a Legii ( 221/2018) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Conform deputatului PSD Tulcea Anișoara Radu,Legea se referă la persoanele care au desfăşurat activitate în locurile de muncă încadrate în grupa I şi/ sau grupa a II-a de muncă.
„Astfel, după articolul 169 indice 1 se introduce un nou articol, articolul 169 indice 2, cu următorul cuprins: „(1) Pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art. 169 indice 1 beneficiază de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătoreşti, la stabilirea/ recalcularea pensiei aflată în plată sau, după caz, cuvenită la data de 31 decembrie 2015.

În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât punctajul mediu anual aflat în plată, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării“ a precizat deputatul Anișoara Radu, membru în Comisia pentru Muncă și Protecție Socială din Camera Deputaților.

Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018.