A PIERDUT PROCESUL CU A.N.I.: PRIMARUL COMUNEI PARDINA RĂMÂNE FĂRĂ MANDAT

pardina mikPrimarul comunei Pardina va rămâne fără mandat după ce a pierdut procesul cu Agenţia Naţională de Integritate, la Curtea de Apel Constantă.
Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către CHISLIȚCHI IORDAN, Primar al Comunei Pardina, Județul Tulcea. Mai exact, acesta a semnat dispoziţia de numire în funcţie a fiului sau cât şi contractul de muncă al acestuia în cadrul Primăriei Pardina.
Iniţial Chislitchi a contestat raportul A.N.I.dar a pierdut la Curtea de Apel, iar acum, pe data de 17 decembrie, a pierdut şi procesul pe contencios administrativ, legat de nulitatea hotărârii semnate de el ca primar.
Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.