ABERAȚII MARCA A.R.B.D.D.: ILEGALITĂȚILE DIN ORDINUL DE PROHIBIȚIE PE 2018 AFECTEAZĂ VIAȚA OAMENILOR DIN DELTA DUNĂRII!

Guvernatorul Musetescu, dovada proverbului „Pestele cel mare se prinde cu banii din amenajare“…

Propunerile Administraţiei Rezervației Biosferei Delta Dunării privind pescuitul catch& release la știucă și interzicerea pescuitului în unele zone, stipulate în Ordinul de prohibiţie 2018 încalcă direct legislația în vigoare, inclusiv Legea privind Organizarea și funcționarea instituției ce a avansat aceste propuneri- A.R.B.D.D.!

Nimic nu e imposibil, dacă ținem cont de incompetența celor din conducerea A.R.B.D.D, din moment ce au ajuns să facă propuneri ilegale, la fel de ciudat, însușite de Ministerul mediului și Ministerul Agriculturii, probabil în urma unor presiuni politice și nu numai…

Asociaţia Patronatului în Turismul din Delta Dunării a depus deja săptămâna trecută două plângeri prealabile la Ministerul Mediului și la Ministerul Agriculturii, Abrogarea dispoziţiilor literei b) a alin. (1) al art.7 din Ordinul nr. 8 din 12 ianuarie 2018 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2018 și abrogarea art.5 literele b, c, d, e.

Concret, anularea interzicerii reținerii capturilor de știucă și anularea interdicției de pescuit în zonele pe Dunărea Veche sectorul cuprins intre confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi până la confluenţa cu canalul Răducă, tot timpul anului;
C) lacul Gaşca din Complexul Somova-Parcheș, tot timpul anului;
D) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
E) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe, tot timpul anului, cu excepţia zonei cuprinse între km 16 şi km 20(buclele de pe brațul Sfântu Gheorghe), aspecte reclamate și de pescarii din zona Mahmudia și Murighiol.

„Interdicţia pescuitului în scop recreativ/sportiv la ştiucă pe teritoriul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” nou introdusă în prezentul ordin nu are niciun studiu de impact la bază. Interzicerea pe toată durata anului a pescuitului la ştiucă are un impact negativ economic, deoarece mulţi pescari vor prefera să abandoneze pescuitul de acest gen din Delta în favoarea unor amenajări piscicole private. De asemenea, această interdicţie nu îndeplineşte condiţiile minimale pentru introducerea unei astfel de soluţii, deoarece nu există un studiu ştiinţific aprofundat verificabil în teren pe întreaga suprafaţă a deltei dunării efectuat pe lacuri canale bazine hidrografice etc care să constate acest lucru şi care să prevadă interzicerea capturării acestei specii de peste respectiv ştiuca. Deasemenea acest studiu ar fi trebuit să propună fundamentat şi măsuri pt refacerea acestei specii, interdicţia trebuia să fie pentru toţi şi trebuiau a fi prevăzute compensaţii aşa cum prevede legislaţia europeană pt acest tip de zone. Caracterul discriminatoriu în defavoarea pescarilor sportivi care sunt afectaţi în mod direct şi avantajează pe cei care practica pescuitul industrial pt care nu s-a instituit această interdicţie, creează efecte negative şi asupra turismului local în delta dunării pt că toamna şi primăvara un segment important de turişti e reprezentat de pescarii sportivi de ştiuca.

Deasemenea sunt instituite zone cu prohibiţie totală la pescuit în ZONA ECONOMICĂ a ARBDD cu nerespectarea aceloraşi prevederi legale respectiv curburile Dunării Vechi pe braţele Sulina şi Sf Gheorghe, şi alte lacuri din zona economică contrar legii 82 a RBDD prin care au fost constituite aceste zone, respectiv zonele economice.

Deasemenea pentru toate măsurile de mediu care creează restricţii trebuia a fi informaţi înainte de realizarea acestor studii toţi membri Consiliului Consultativ al RBDD pentru a putea monitoriza o realizare obiective a acesteia şi după realizarea acestor studii trebuia întrunit Consiliul Consultativ al RBDD să avizeze aceste studii precum şi obţinerea avizului Consiliul Ştiinţific pe aceste studii.

Ne întemeiem prezenta plângere pe:

  1. Prevederile art.24 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că: „în apele din zona colinară şi de şes, pe Dunăre, în Delta Dunării şi în apele maritime, un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5kg de peşte/zi sau un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg., lucru menţionat şi în adresa 2024/26.02.2018 de la ANPA care dealtfel menţionează că aceasta prevedere contravine prevederilor legale, adresa pe care v-o ataşam.
  2. Legea 82 a RBDD cu modificările în vigoare care prevede împărţirea teritoriului RBDD în zone economice, zone tampon şi zone strict protejate art.3, dar şi pe statutul de site natura 2000 şi a prevederilor care trebuiesc îndeplinite pt a realiza o interdicţie într-o zonă locuită site natura 2000 “se precizează în plângerea depusă de reprezentantul Asociaţiei Patronatului în Turismul din Delta Dunării, Daniel Ilușcă.

ABERAȚIILE GUVERNATORULUI, CONTRAZISE DE A.N.P.A.

Chiar și Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură recunoaște în scris, printr-o adresă oficială transmisă pe data de 28 februarie, ilegalitățile propuse de A.R.B.D.D încă din perioada de dezbatere a Ordinului de Prohibiție:

„Reprezentanții A.R.B.D.D au făcut printre altele, următoarele propuneri:

  1. În perioada de prohibiție generală să se admită în Delta Dunării pescuitul știucii în sistem catch & release.

Facem precizarea că în perioada de prohibiție generală toate speciile de pești se reproduc, iar a permite pescuitul la știucă în sistem catch & release înseamnă a perturba reproducerea celorlalte specii de pești. Totodată este imposibil de verificat respectarea acestui sistem de pescuit de către miile de pescari recreativi care s-ar deplasa în Delta Dunării în perioada de reproducere a peștelui. De regulă marea majoritate a pescarilor rețin toate speciile capturate în Delta Dunării.

  1. După perioada de prohibiție generală, pescuitul în Delta Dunării la speciile somn, crap, știucă și șalău să se facă în regim catch & release.

Această propunere contravine prevederilor legale în vigoare, respectiv art.24, litera e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările ulterioare, care precizează că – în apele din zona colinară și de șes, pe Dunăre, în Delta Dunării și în apele maritime, un pescar sportiv poate reține din captură maximum 5 kilograme de pește pe zi/sau un singur pește, dacă greutatea lui depășește 5 kilograme “se arată într-o adresă semnată de președintele Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură, Nicolae Dimulescu.