ANUNT: AQUASERV S.A TULCEA ANGAJEAZĂ MECANIC/LĂCĂTUȘ MECANIC

AQUASERV S.A TULCEA

Organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioadă determinată de 1 an :

  1. 1 post vacant de mecanic/lăcătuș mecanic în cadrul Aquaserv S.A Tulcea – Stația de Epurare Tulcea,

Pentru ocuparea postului mai sus menționat concursul va avea loc în data de 11.11.2019, ora 10 la sediul Aquaserv S.A. Tulcea din strada Tudor Vladimirescu nr.2.

Concursul va consta în selecție de dosare si interviu.

  • Criterii angajare:
  • Studii medii de specialitate / scoala profesioanala / diploma curs calificare,
  • Vechime minim 3 ani în domeniu;
  • Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs :
  • Prezentare curriculum vitae ;
  • Cerere de înscriere la concurs sau scrisoare de intenție ;
  • Prezentarea recomandării de la ultimul loc de muncă ;
  • Copie diplomă studii si ale altor acte care atestă efectuarea specializării solicitate în fișa postului, scoasă la concurs ;
  • Copie carte de muncă și/sau adeverință de vechime care să ateste vechimea solicitată.

Dosarele de concurs  se vor depune  la sediul Aquaserv S.A Tulcea din strada Tudor Vladimirescu, Nr.2 la Serviciul Resurse Umane si Administrativ.

Data limită de depunere a dosarelor pentru postul vacant de mecanic/lăcătuș mecanic este 08.11.2019.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0240.511.369 int.25 sau la sediul Aquaserv S.A din strada Tudor Vladimirescu nr.2 Tulcea – Serviciul Resurse Umane si Administrativ.

Director General,

Ing.Caraman Ionel