Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

SC Debridat SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creşterea competitivităţii DEBRIDAT SRL prin achiziţie de echipamente”, cod SMIS 119492, finanțat prin Programul Operaţional...

SC Debridat SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creşterea competitivităţii DEBRIDAT SRL prin achiziţie de echipamente”, cod SMIS 119492, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. A ITI – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.192.208,30 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 901.670,13 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a DEBRIDAT SRL într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională, și anume în lucrări de pregătire a terenului, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivul specific al proiectului vizează:

  1. Diversificarea gamei de servicii prin executarea de lucrări de pregătire a terenului.

 

Durata de implementare a proiectului este de 23 luni (01.10.2017 – 31.08.2019).

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Cristian SOARE, administrator, tel/email꞉ 0749196105/ debridat@yahoo.com