CORAL VA RESTAURA FARUL VECHI DIN SULINA

Firma tulceană CORAL SRL a fost desemnată câştigătoarea procedurii de achiziție desfășurată prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice pentru contractul de Proiectare, asistență tehnică și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie “Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea” finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Coral este singura firmă tulceană specializată în lucrări de construcţii de monumente istorice sau memoriale.
UAT Județul Tulcea implementează proiectul: „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea”, cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5: “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1: “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” – zona ITI DD.
Pentru finanţarea proiectului a fost semnat contractul de finanțare nr. 2448/18.06.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020.
Valoarea totală a proiectului este de 10.158.180,89 lei din care valoarea sumei nerambursabile este de 9.955.017,27 lei. Valoarea contractului după procedura de achiziție este de 7063266.53 lei.

Obiectivul general al proiectului cu titlul „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea” este conservarea, protejarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural din judeţul Tulcea în vederea îmbunătățirii mediului urban.
Obiectivele specifice vizează: valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin restaurarea punctului muzeal „Farul vechi din Sulina” sub aspect structural, funcţional şi arhitectural și includerea acestuia în circuitele turistice regionale, precum și creșterea numărului de vizitatori ai Farului Vechi din Sulina, respectiv creșterea numărului de turiști ai orașului Sulina și județului Tulcea.
Durata de implementare a proiectului este de 53 luni (01.09.2017 – 31.01.2022).