Facilități la transport acordate șomerilor indemnizați și neindemnizați

În vederea facilitării accesului la căutarea unui loc de muncă vacant / participarea la diverse interviuri de angajare în municipiul Tulcea, precum și pentru accesul la programe de formare profesională, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea a propus în cadrul Consiliului Consultativ al agenţiei subvenţionarea transportului în municipiul Tulcea pentru șomerii indemnizaţi și neindemnizaţi aflaţi în evidenţa acestei instituţii.

Urmare acestei iniţiative, Consiliul Local al Municipiului Tulcea, cu unanimitate de voturi, a hotarât aprobarea acestui important demers, astfel încât, această hotarâre (Hotarârea 222/26.07.2018) a intrat in vigoare începând cu data de 01.08.2018.

Facilitaţile se vor acorda în baza carnetului de șomer eliberat de AJOFM Tulcea, vizat la zi, și constau în oferirea unui număr de 40 de călătorii / lună pentru persoanele aflate în evidenţa agenţiei, persoane care au domiciliul în municipiul Tulcea (inclusiv în suburbia Tudor Vladimirescu).

Eliberarea cardurilor de călătorie se va face de către Societatea Transport Public S.A., în baza următoarelor documente: BI/CI + carnet de șomer vizat la zi / Adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea.

De asemenea, pentru a obţine mai multe informaţii cu privire la aceste facilităţi, persoanele interesate pot vizita sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea din strada Grigore Antipa nr. 10, ocazie cu care vor putea consulta oferta de locuri de muncă vacante și gama variată de programe de formare profesională oferite de această instituţie.