Înmatricularea ambarcațiunilor de pescuit pentru pescarii care au PFA, ÎI sau IF devine posibilă

Astăzi a fost votată în unanimitate Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare prin care  înmatricularea ambarcațiunilor de pescuit pentru pescarii care au PFA, ÎI sau IF devine posibilă.

Reamintesc faptul că în conformitate cu textul de lege anterior menționat, noțiunea de „nave” cuprinde și ambarcațiunile de agrement. De asemenea, actul normativ prevede că orice navă care se află în apele naționale navigabile ale României trebuie să arboreze pavilionul statului în care este înmatriculată.

Prin limitarea sferei persoanelor ce pot deține nave doar la categoria celor anterior menționate (persoane fizice sau juridice) se îngrădește accesul la desfășurarea activităților economice din economia națională, în mod independent, persoanelor aflate sub regimul juridic al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale.

Am susținut pe tot parcursul dezbaterilor că inițiativa noastră legislativă este absolut necesară în sensul în care, chiar dacă legiuitorul lipsește de personalitate juridică aceste categorii de persoane, nu putem considera că dreptul la activitatea economică este rezervat numai persoanelor juridice ori fizice.

Oamenii din Deltei Dunării sunt dependenți de existența navelor din punct de vedere al dezvoltării economice, indiferent de tipul acestora iar imposibilitatea operatorilor economici înregistrați ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale de a deține nave  pe care sa le exploateze, pune în pericol, cu riscul de a fi închise, principalele activități aducătoare de venituri, precum turismul și pescuitul, dar chiar și aprovizionarea localnicilor din comunitățile mici la care accesul prin intermediul infrastructurii rutiere este anevoios sau chiar imposibil.

Așadar, prin introducerea posibilității înmatriculării ambarcațiunilor de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, se creeaza premisele unui climat favorabil dezvoltării economice în zonă deoarece obligațiile fiscale vor fi achitate ca urmare a faptului că oamenii își vor putea desfășura activitatea în condiții de legalitate.

Deputat Lucian Simion/Vicepreședinte al Comisiei de mediu și echilibru ecologic