La mulţi ani, Alum!

 

Directorul general Gheorghe Dobra

Directorul general Gheorghe Dobra

Aniversăm anul acesta, la 1 iulie, 40 de ani de la punerea în funcţiune, la Tulcea, a capacităţii de fabricarea aluminei calcinate, materia primă din care la Slatina se obţine aluminiu primar, aliaje din aluminiu primar şi produse prelucrate de înaltă tehnicitate, cu valoare adăugată mare. Achiziţionarea de către Alro, în anul 2005, a producătorului intern de alumină din oraşul de la porţile Deltei Dunării şi integrarea acestuia în familia Vimetco NV s-a dovedit a fi o investiţie mai mult decât benefică.

Interesele Alro şi Alum, ca şi interesele slătinenilor şi tulcenilor, sunt comune. Obiectivul nostru a fost ca ambele companii să fie aliniate la standardele occidentale, să funcţioneze în condiţii de performanţă şi să reziste pe piaţă, iar slătinenii şi tulcenii să aibă un trai decent.

În perioada 2007-2009, unitatea a fost oprită pentru retehnologizare, deoarece tehnologia era învechită, antama costuri de producţie ridicate, productivitate scăzută, calitate a producţiei îndoielnică, probleme de mediu. Performanţele tehnico-economice erau slabe şi Alum nu mai putea face faţă concurenţei acerbe de pe piaţa internaţională. Mai devreme sau mai târziu, compania devenea falimentară. Ne-am angajat atunci la un proiect deosebit de ambiţios, în condiţii de criză economică profundă, care a afectat toate firmele româneşti. Contrar opiniilor sceptice, care vedeau viitorul societăţii la fier vechi, în toamna anului 2009 Alum a fost repornită şi în scurt timp a fost livrată la Slatina prima marşrută cu alumină.

Care au fost secretele reuşitei? În primul rând, oamenii. Modernizarea a presupus un efort conjugat al specialiştilor din Alum şi ai firmelor colaboratoare care au dus la bun sfârşit aceastăacţiune de anvergură.

Tulceni şi slătineni, într-un spirit de echipă desăvârşit, au colaborat pentru realizarea cu operativitate şi în condiţii calitativ superioare a lucrărilor prevăzute în program.

Obiectivele modernizării Alum au avut în vedere: creşterea performanţelor tehnologice şi energetice ale instalaţiilor existente, în condiţiile menţinerii fluxului tehnologic şi a gamei de produse finite, ecologizarea integrală, creşterea performanţelor economico-financiare, reenginering-ul industrial,  cu accent pe îmbunătăţirea actului managerial şi optimizarea structurii organizatorice,precum şi dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea locală. Noi am gândit realizarea acestor obiective ca un tot unitar, a cărui funcţionare să facă din Alum o companie la nivelul celor mai înalte standarde şi bune practici din lume. În această idee, multe investiţii în retehnologizare au fost proiectate să aibă un triplu impact: creşterea performanţelor tehnice ale instalaţiilor, îmbunătăţirea microclimatului de muncă şi protejarea mediului înconjurător.

Impactul existenţei Alum pentru comunitatea locală este deosebit de important. Prin contribuţiile la bugetul local este stimulată activitatea edilitar-gospodareasă a municipiului, prin crearea a 700 de locuri de muncă directe şi a peste 500 indirecte am contribuit la diminuarea ratei şomajului şi la revigorarea activităţilor portuare, feroviare şi prestatoare de servicii.

Toate realizările de astăzi ale aluminiştilor tulceni se datorează implicării competente şi responsabile a tuturor categoriilor de salariaţi – muncitori,maiştri, personal tehnic şi de alte specialităţi – pe fondul promovării unor tactici şi strategii manageriale performante, curajoase, dar realiste.

În prezent, ne concentrăm pe creşterea eficienţei în operare, pentru a avea o structură a costurilor cât mai competitivă şi pentru a atinge independenţa în alimentarea cu materii prime. În zona operaţională, am integrat extracţia bauxitei cu producţia de alumină, realizând o reducere semnificativă a costurilor, dar şi securizând alimentarea cu materie primă pentru Alro Slatina.

Este, aşadar, un bun prilej acesta să îi amintim aici pe colegii din Sierra Leone, care ne asigură materia primă – bauxita –conform necesităţilor de procesare.

Pentru aluminiştii tulceni, familiile acestora şi colaboratori, cele mai bune gânduri, sănătate şi realizări depline profesionale şi personale!

La mulţi ani!

Director general – dr. ing. Dobra Gheorghe