Legea privind pescuitului de calcan cu plase monofilament a fost publicată oficial

LEGEA A FOST VOTATĂ DE PARLAMENTARII PSD ȘI PNL, PARLAMENTARI USR S-AU ABȚINUT DE LA VOT!

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunță că a fost publicată Legea 126/2019 pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, în sensul introducerii unor exceptări în privința pescuitului de calcan cu plase monofilament.
Articol unic – La articolul 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificările și completările ulterioare, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins.
”k) producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament, cu excepția setcilor folosite pentru pescuitul calcanului, cu mărimea ochiului de minim 400 mm.”

ARBDD menționează că autorizațiile privind activitatea de pescuit a calcanului sunt eliberate de către Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură (ANPA), iar prevederile acestui articol nu se aplică pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării.
Având în vedere cele de mai sus, revizuirea autorizațiilor de pescuit la calcan, în sensul Legii 126/2019, se va realiza de către ANPA.

ARBDD continuă să emită autorizații de pescuit comercial și familial pentru desfășurarea acestei activități în perimetrul RBDD, conform legislației în vigoare. Transmiterea către beneficiari a actelor de reglementare aprobate se realizează prin intermediul reprezentanților Comisariatelor Regionale de Control de pe teritoriul rezervației, iar pe viitor, depunerea documentelor se va realiza în zona de domiciliu.

Îndrumăm beneficiarii care nu şi-au ridicat încă permisele de pescuit familial sau comercial, să contacteze reprezentanții ARBDD din Serviciile teritoriale ale comisariatelor de pe raza comunităților de care aparțin.

Despre ARBDD
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituția publică înființată în anul 1990 cu menirea de a institui un regim special de administrare a patrimoniului natural din domeniul public de interes național al Rezervației Biosferei Delta Dunării, în scopul conservării sale și al refacerii habitatelor degradate, în corelație cu activitățile economice ale populației locale sau limitrofe, atribuții conferite prin Legea 82/1993, modificată și completată ulterior.