LUCRĂRILE DE PE STRADA PĂCII, SCOASE DIN NOU LA LICITAȚIE DE AQUASERV

Aquaserv a scos din nou la licitație lucrările de execuție pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție pe strada Păcii, Primăria aşteptând finalizarea acestei lucrări pentru a putea demara reabilitarea străzii. Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantum 101.206 de lei., valoarea proiectului fiind 10.120.631,82 lei
„Să sperăm că vom găsi un constructor serios pentru finalizarea acestui proiect, din păcate am discutat și cu colegi din țară și la fel se confruntă cu lipsa forței de muncă, nici în Tulcea nu mai avem firme care să facă astfel de lucrări “a declarat directorul Aquaserv Tulcea, Ionel Caraman.
Contractul cuprinde lucrări de execuţie pentru: – Infrastructura de apă: o Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie, inclusiv construcţii accesorii; o Branşarea şi contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apă; o Lucrări auxiliare (conectare, testare, punere în funcţiune lucrări începute anterior şi nefinalizate); – Infrastructura de apă uzată: o Extinderea şi reabilitarea colectoarelor de canalizare şi a căminelor de vizitare aferent; o Realizarea racordurilor; o Realizarea de bazine intermediare de transfer ape uzate din cadrul sistemelor de canalizare; o Lucrări auxiliare (conectare, testare, punere în funcţiune lucrări începute anterior şi nefinalizate). Lucrările includ: a. Lucrări de construcţie b. Furnizarea şi montarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice c. Testare şi punere în funcţiune d. Realizarea tuturor lucrărilor necesare pentru automatizarea şi asigurarea integrării echipamentelor din camp în SCADĂ e. Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanţie de minim 36 luni f. Instruirea personalului Operatorului. Lucrări de alimentare cu apă şi reţele de canalizare în aglomerarea Tulcea, în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini, respectiv: – Reabilitare reţele de distribuţie apa, aprox. 2.3 km, branşamente, cămine de vane, hidranţi; – Reabilitare şi extindere reţele de canalizare, aprox. 2.47 km, racorduri, cămine de vizitare; – Realizarea a 2 bazine intermediare de transfer ape uzate şi conductele de refulare aferente.