Șeful Unității pentru România în cadrul DG Regio: „Mai multe țări din spațiul U.E. au apeluri de proiecte fără termene limită”

Forumul de Monitorizare pentru mecanismul financiar ITI  a reunit, marţi 22 mai, la Tulcea, oficiali ai Comisiei Europene, reprezentanţi ai Autorităţii de Management POR, ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene.

Lucrările forumului au vizat analiza stadiului deschiderilor apelurilor, proiectelor depuse şi aflate în etapa de evaluare şi contractare, stadiul pregătirii proiectelor ce urmează a fi depuse, gradul de acoperire cu proiecte a alocării ITI din POR.

De asemenea, au fost identificate problemele ce au condus la întârzieri în depunerea proiectelor şi prezentate măsurile concrete întreprinse de ADI ITI DD pentru a veni în sprijinul beneficiarilor.

Prezenţi la şedinţă, reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale beneficiare ale mecanismului financiar ITI au expus problemele pe care le-au întâmpinat în procesul de pregătire a cererilor de finanţare.

Deficitul de resursă umană din administraţia locală şi termenele prelungite în elaborarea documentaţiilor şi elaborarea avizelor de la unele structuri administrative locale şi centrale ,pentru proiectele finanţate cu fonduri europene, au fost principalele probleme evidenţiate.

Printre alte aspecte detaliate, Doina Surcel – coordonatorul ADI ITI a propus luarea în considerare a deschiderii următoarelor apeluri fără termene limită de depunere,cu depunere continuă pentru a elimina obstacolele întâmpinate de beneficiari.

Astfel, s-ar elimina riscul de neîncadrare în termen, fapt generat cu precădere de lipsa de personal din primării, a subliniat coordonatorul ADI ITI DD.

Această propunere a avut susținerea majorității reperezentanților unităților administrativ teritoriale și de asemenea a fost pozitiv apreciată de Carsten Rasmussen, șeful Unității pentru România în cadrul DG Regio într-un context în care „mai multe țări din spațiul U.E. au apeluri de proiecte fără termene limită”, conform celor afirmate de oficialul Comisiei Europene.

Carsten Rassmusen a subliniat necesitatea gândirii unui sistem mai flexibil în absorbția fondurilor europene și a apreciat eforturile comune care se concentrează în zona ITI Delta Dunării pentru implementarea proiectelor cu fonduri europene.

Stimularea financiară a personalului din primării implicat în etapa de pregătire a proiectelor cu fonduri europene a fost, de asemenea, o propunere susținută de reprezentanții unităților administrativ teritoriale, în cadrul lucrărilor Forumului de Monitorizare.

Având în vedere resursele limitate ale bugetelor locale, deficitul de personal și particularitățile teritoriului Delta Dunării, Carsten Rassmusen nu a exclus ca soluție stimulativă în implementarea proiectelor, salarizarea personalului implicat și în etapa de pregătire a proiectelor.

Președintele ADI ITI Delta Dunării, Ilie Petre, a concluzionat: „Este important că în cadrul acestei reuniuni s-au căutat și s-au găsit soluții pentru problemele expuse.

Țin să vă asigur că vom face tot ceea ce este omenește posibil să avem un grad cât mai mare de absorbție a fondurilor europene. Vorbim de proiecte care contribuie la dezvoltarea locală, iar rolul nostru este să ne asigurăm că aceste proiecte se vor concretiza.

Informații de background

ITI este un instrument de promovare a utilizării integrate a fondurilor și are potențialul de a determina  un rezultat global mai bun la aceeași cantitate de investiții publice.

Mecanismul ITI este prevăzut în Acordul de Parteneriat al CE cu România prin care se asigură fondurile necesare celor mai importante investiții pentru România în exerciţiul financiar 2014-2020.

Tulcea are o particularitate – ITI Delta Dunării cu un buget de 1,1 miliarde de euro, cel mai mare proiect de investiţii al României şi unul dintre cele mai mari proiecte europene comparativ cu strategii similare din alte ţări europene.

Instrumentul financiar ITI asigură finanţarea pentru proiecte din toate programele operaţionale, cuprinzând investiţii din FC, FEDR, FSE, FEADR şi FEPAM.

ADI ITI are ca misiune Implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Deltei Dunării. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ITI Delta Dunării priotitizează proiectele relevante pentru strategia integrată , având   un rol important în stimularea beneficiarilor la nivel local și în  sprijinirea pregătirii proiectelor, precum și pentru a asigura prevenție în fază incipientă a oricăror probleme cu care se confruntă proiectele.

Un rol extrem de important revine experţilor pe programe din cadrul ADI ITI care asigură sprijin în procesul de depunere a cererilor de finanţare mai ales în contextul deficitului acut de specialişti cu precădere din cadrul UAT rurale.