Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a stagiarilor prin subvenționarea locurilor de muncă

Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condițiile Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu, pentru acel stagiar, o sumă in cuantum de 1350 lei, în limita fondurilor alocate cu această destinație. Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

Stagiarul este debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii. Intre angajator şi stagiar, se incheie un contract de stagiu, anexă la contractul individual de muncă.

Obligaţiile beneficiarilor de subvenţii:

-angajatorii au obligaţia să comunice agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, în a căror raza îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora;

-angajatorii vor depune, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea  declaraţiei unice D 112, la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, un tabel nominal întocmit conform Anexei nr. 20 din HG 174/2002 modificată și completată, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată.

Important!

Angajatorii care beneficiază de suma aferenta angajării stagiarilor, sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat.

 Pentru accesarea acestor facilitati puteti beneficia de asistenta din partea personalului specializat al AJOFM Tulcea, la sediul agentiei din str. Grigore Antipa nr.10.