Suspiciune de gripă aviară la Pardina!

pardina mikÎn conformitate cu buletinul de analiză nr. 12679/29.12.2016, eliberat de Laboratorul Sanitar din cadrul D.S.V.S.A. Tulcea, a fost semnalată suspiciunea unui focar de gripă aviară la probele constituite din două cadavre, specia păsări domestice, într-o gospodărie din comuna Pardina, judeţul Tulcea.

Ca atare, în data de 29 decembrie 2016, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, s-a întrunit Unitatea Locală de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor Tulcea la solicitarea Unităţii Operaţionale din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Tulcea.

Cu acest prilej, până la confirmarea rezultatelor de către I.D.S.A. Bucureşti, a fost adoptat Planul de acţiune în caz de suspiciune Influenţă Aviară în localitatea Pardina, care prevede următoarele:

 • demararea anchetei epidemiologice în exploataţie în baza buletinului de analiză nr.12679/29.12.2016 de către medicul veterinar oficial zonal, emiterea dispoziţiilor de restricţie pe exploataţie şi de informare a populaţiei; declararea suspiciunii de boală la Primaria Pardina cu sprijinul şi în urma convocării U.L.S. Pardina;
 • notificarea suspiciunii de boala la A.N .S.V.S.A.;
 • izolarea exploataţiei, montare dezinfectoare la căile de acces în exploataţie;
 • identificare efective pasări existente în exploataţie şi Declararea suspiciunii de I.A. la Primăria Pardina şi efectuarea acţiunilor de izolare exploataţie şi ucidere în exploataţie, anchetă epidemiologică, notificare suspiciune;
 • recensământul efectivelor de păsări pe raza localităţii Pardina;
 • ucidere efectiv păsări din focar (exploataţie suspicionată) prin Dispoziţia Prefectului Judeţului Tulcea, conform legislaţiei în vigoare;
 • dezinfecţia exploataţiei, izolarea şi confiscarea ouălor, cadavrelor de păsări, a dejecţiilor din exploataţia suspicionată;
 • interzicerea mişcării păsărilor între exploataţii pe toată perioada suspicionării bolii;
 • toate păsările vor fi închise în spaţii bine delimitate, astfel încât să se evite orice contact cu păsări sălbatice, luciu de apă etc.
 • plecarea sau sosirea în exploataţie este supusă condiţiilor şi autorizării A.V.C.T.;
 • se utilizează mijloace de dezinfecţie adecvate, în conformitate cu instrucţiunile A.V.C.T., în intrările şi ieşirile din spaţiile care adăpostesc păsări domestice sau alte păsări captive, precum şi la cele din exploataţie. Autoritatea competentă se asigură că investigaţia epidemiologică se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la nivel local se convoacă Unitatea Locală de Sprijin al U.A.T. Pardina;
 • Se constituie echipe care să sprijine echipele D.S.V.S.A. Tulcea în catagrafierea efectivelor de păsări pe raza U.A.T. Pardina şi implementarea măsurilor specifice de izolare a exploataţiei, gestionare păsări moarte, acţiuni de dezinfecţie;
 • Inspectoratul Judeţean de Jandarmi şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Tulcea vor controla traficul în zona Bac T. Vladimirescu şi vor sprijini acţiunile instituite de către D.S.V.S.A. Tulcea pe raza U.A.T. Pardina;
 • J.V.P.S., Direcţia Silvică Tulcea, A.R.B.D.D. vor monitoriza efectivele de păsări de pe raza de competenta si notificarea de urgenţă a tuturor cazurilor de morbiditate, mortalitate la păsări;
 • Direcţia de Sănătate Publică Tulcea va informa populaţia privind riscurile evoluţiei Influenţei Aviare în Delta Dunării.

 

Întreaga situaţie este sub strictă monitorizare.