Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Ziua Mondială a Mediului 2018 –Combaterea poluării cu materiale plastice Ziua Mondială a Mediului 2018 –Combaterea poluării cu materiale plastice
5 iunie – Ziua Mondială a Mediului este o Platformă de acțiune pentru cea mai importantă zi a ONU, pentru a încuraja conștientizarea și... Ziua Mondială a Mediului 2018 –Combaterea poluării cu materiale plastice

…delta dispare

5 iunie – Ziua Mondială a Mediului este o Platformă de acțiune pentru cea mai importantă zi a ONU, pentru a încuraja conștientizarea și acțiunile la nivel mondial în vederea protejării mediului înconjurător. Încă de la început din 1974, ea a devenit o platformă globală pentru publicul larg, care este sărbătorită în peste 100 de țări.

Ziua Mondială a Mediului este cunoscută și sub denumirea de ,,Ziua oamenilor” pentru a sensibiliza astfel populația pentru a face ceva în a avea grijă de planeta Pământ. Acest ,,ceva” poate fi focalizat la nivel local, național sau global, putând fi o acțiune atât individuală cât și colectivă. Fiecare este liber să aleagă.

In fiecare an, tema Zilei Mondiale a Mediului pune accentul pe o preocupare deosebit de presantă asupra mediului. Tema propusă pentru anul 2018 este ,,Combaterea poluării cu plastic”.

Gazda fiecărei Zile Mondiale a Mediului este o țară, întotdeauna diferită, unde se organizează și acțiunile oficiale de celebrare. Accentul pe țara gazdă ajută la evidențierea provocărilor de mediu cu care se confruntă și susține efortul de abordare a acestora. Gazda din acest an este India.

În ultimii ani, milioane de oameni s-au implicat în activități de celebrare în întreaga lume.

Îndemnul campaniei din acest an este “Stop poluării cu PLASTIC – Dacă nu reutilizați, atunci refuzați”!

Prevenirea generării deșeurilor și în special a deșeurilor din material plastic este și trebuie să fie o preocupare majoră a tuturor instituțiilor și autorităților, dar nu în ultimul rând a noastră a tuturor.

Pentru a marca acest eveniment, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) ca autoritate de mediu şi administrator de arie naturală protejată, va organiza activități educative în parteneriat cu elevii și cadrele didactice de la Școlile Gimnaziale din Chilia Veche, Crișan și Liceul Teoretic “Jean Bart” din Sulina, prin intermediul centrelor de informare și vizitare din cele trei localități din perimetrul Rezervației.

La Tulcea, ARBDD va organiza un seminar trans-sectorial la nivel naţional având drept scop informarea şi conştientizarea publicului şi a factorilor interesaţi în managementul și conservarea insulelor sălbatice din R.B.D.D. Evenimentul este parte a proiectului DANUBEparksCONNECTED – BridgingtheDanubeProtectedAreastowards a Danube Habitat Corridor (DANUBEparksCONNECTED – Rețeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al Dunării), DTP1-1-005-2.3, aprobat pentru finanțare în cadrul primului apel de proiecte din Programul Transnațional Dunărea și va avea loc la bordul unei nave de pasageri, pe un traseu turistic din RBDD, ce va facilita observarea unor ostroave din Delta Dunării. Obiectivele acestui seminar sunt, pe de-o parte, creşterea nivelului de informare şi conştientizare a publicului asupra importanței pe care o au insulele sălbatice din deltă, iar pe de altă parte, facilitarea dialogului între ARBDD, autoritatea ce coordonează transportul naval pe teritoriul RBDD, unitățile de exploatare forestieră și piscicolă, diverse ONG-uri implicate în protecția naturii în general, instituții de cercetare în domeniu. Se vor purta discuții despre necesitatea reducerii impactului activităților antropice asupra insulelor naturale din RBDD, schimbul de experiență cu alți administratori de ostroave și factori de decizie în domeniu, identificarea problemelor și a soluțiilor posibile pentru păstrarea insulelor naturale.