Deputatul PSD Neviser Zaharcu: ‘În acest an nu sunt fonduri disponibile pentru demararea lucrărilor ANL în Tulcea’

zahDeputatul PSD Neviser Zaharcu a primit răspuns la interpelarea adresată viceprim-ministrului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe tema blocării construirii unui proiect ANL de 308 apartamente în municipiul Tulcea.

‘Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) nu poate începe un proiect extrem de important pentru Tulcea, respectiv construirea a 308 unități locative pe o suprafață de 2,5 hectare, teren preluat de municipalitate printr-o Hotărâre de Guvern de la Ministerul Apărării Naționale. Noul complexul de locuințe urmează să fie destinat atât salariaților MApN, cât și altor tineri care doresc să beneficieze de locuințe ANL, iar deficitul locativ din Tulcea este unul important. Din păcate, proiectul este blocat din cauze birocratice, respectiv deoarece nu a fost finalizată documentația și încă nu s-au transcris terenurile în cartea funciară, de la Ministerul Apărării către municipalitatea tulceană.

Având în vedere întârzierea majoră a demarării acestui obiectiv ANL, vă întreb domnule vicepremier în ce mod veți interveni pentru urgentarea situației și realizarea investiției menționate ?’, a arătat deputatul tulcean în documentul trimis ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

‘În ceea ce privește prevederile Hotărârea Guvernului nr. 1123/ 2011 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Tulcea, județul Tulcea, și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precizăm că obiectivul de investiție din Str. 1848, totalizând 300 unități locative, ce urmează a se amplasa pe o suprafață de teren de 25.000 mp, a fost inclus în lista amplasamentelor din cadrul programului de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, încă din anul 2013, conform solicitării formulate de către autoritatea publică locală. Ulterior, în cursul lunii mai 2015, Ministerul Apărării Naționale a remis către ANL, Protocolul de colaborare încheiat între această instituție și Consiliul Local al Municipiului Tulcea, pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1123/ 2011, respectiv ‘Consiliul Local al Municipiului Tulcea va transfera în domeniul public ai statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform legii, 50% din locuințele realizate pe terenul imobilelor prevăzute la art. 2 alin. (1), dar nu mai puțin de 150 de unități locative, împreună cu terenul aferent acestora, în maximum 3 luni de la efectuarea recepției ta terminarea lucrărilor’. Conform acestui protocol, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a documentului, Consiliul Local al Municipiului Tulcea se obligă să transmită 150 unități locative către Ministerul Apărării Naționale, astfel:

110 unități locative situate pe str. 1848 și 40 unități locative situate pe str. Antenei fn. Precizăm că, la această dată, autoritatea publică locală a comunicat faptul că menține aceste obiective în programul implementat de ANL, demararea investițiilor fiind realizată în condițiile prevăzute la art. 43 alin. (9) din Legea finanțelor publice nr. 500/ 2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:’În programul de investiții publice vor fi introduse doar acele obiective/ proiecte sau categorii de investiții noi a căror finanțare poate fi asigurată integral, conform documentațiilor tehnico-economice aprobate, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu și/ sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii nr. 69/ 2010, cu excepția obiectivelor/ proiectelor sau categoriilor de investiții a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum și din fonduri externe rambursabile.’ De asemenea, precizăm că la momentul actual specialiștii ANL poartă discuții cu autoritatea publică locală în vederea definitivării documentației privind transferul terenului în folosința gratuită a ANL și promovarea investițiilor. Menționăm că, în anul 2016, nu sunt fonduri disponibile pentru demararea lucrărilor de construcții-montaj la aceste obiective.’, a apreciat ministrul Vasile Dîncu, în răspunsul trimis deputatului Neviser Zaharcu.

2 Răspunsuri la Deputatul PSD Neviser Zaharcu: ‘În acest an nu sunt fonduri disponibile pentru demararea lucrărilor ANL în Tulcea’

  1. Bașpunar spune:

    Treziţi-vă, liberali buni! Regimul băsist securist nu s-a prăbuşit la Tulcea. Din contră, prosperă prin clica/gaşca condusă de Vasile Gudu, Zibileanu Ştefana, Dan Bălan, Şişcu George… După modelul Inculpatului Penal Şantaj Băsescu ne-a făcut să ne urâm unii pe alţii, aşa cum niciodată nu s-a întâmplat în PNL. Băsiştii securişti din P.D.Laşii au băgat zânzanie între vechii membri P.N.L. şi au reuşit să cotropească noul P.N.L., eludând în mod grosolan prevederile art. 17 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 cu modificările şi completările ulterioare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 20 mai 2015, care prevede: „Alegerea membrilor conducerii partidului politic şi ai conducerilor organizatiilor sale teritoriale se face prin vot secret”. Acțiunea, în disprețul legii, a fost girată cu nesimţire de Cezar Preda cu sprijinul inculpatului penal Constantin Hogea. M-am săturat de tupeul de hoți al numiților Vasile Gudu , Zibileanu Ştefana, Dan Bălan, Şişcu George… Alegeri şi curățenie în structurile de conducere a PNL tulcean.

  2. Marianciuc Mariana spune:

    Pe terenul, in suprafata de 2,5ha, situat in municipiul Tulcea, strada 1848, nr. 14A se vor construi 110 u.l.(unitati locative) pt. personal MApN,120 U.L.pentru tineri in regim de inchiriere si 30 U.L.prin credit ipotecar.Prin HCL 65/30.03.2016,terenul defalcat pe loturi se da in folosinta catre ANL pentru executarea acestor programe.Primul program , care are sanse sa se demareze pina la sfirsitul acestui an , este programul de locuinte prin credit ipotecar-30 apartamente cu 1, 2 si 3 camere.Pentru detalii si informatii suplimentare sunati la ANL Tulcea, strada Concordiei, nr. 1 :0240/514641 sau 0724/209213

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *