Lansarea proiectului „Creșterea competitivității CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL prin achiziție de echipamente”

Comunicat de presă

Data 11.06.2018

S.C. CLAUCOR CONSULTING GROUP S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea competitivității CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL prin achiziție de echipamente”, cod SMIS 117695, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. A ITI – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.049.905,55 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 902.918,77 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională, și anume în lucrări de pregătire a terenului, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivul specific al proiectului vizează:

  1. Diversificarea gamei de servicii prin executarea de lucrări de pregătire a terenului.

 

Durata de implementare a proiectului este de 19 luni (01.09.2017 – 31.03.2019).

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Corina Claudia CIOCAN, administrator, tel/email꞉ 0742618905/ claucorconsultinggroup@yahoo.ro

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020